Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam
Voorzitter Sytze van der Meer
Secretaris Dagmar de Vries
Penningmeester Hêrald Haan
Bestuursleden Klaas Peter Visser
  Klaas de Jong
  Klaas van Houten
  Wim Borger
  Ronald Brussel
  Herman Vos
  Piebe de Boer

Binnen het bestuur is een taakverdeling gemaakt die er als volgt uitziet:

Website beheer
Klaas van Houten

Sponsoring en evenementen
Klaas van Houten

PR en verslaglegging
Herman Vos

Ledenadministratie
Dagmar de Vries

Technische commissie
Piebe de Boer en Klaas de Jong

Wedstrijdcommissie
Anna en Wim Borger